Rubriky
Dom a záhrada

Termovízne meranie v stavebníctve

Ako meracie zariadenie sa používa termovízna kamera. Je možné merať v širokom rozsahu a výstupom je buď termograf alebo hodnota teploty. Takéto meranie dokáže nájsť rôzne poruchové stavy, ktoré je potrebné následne adekvátne riešiť.
Termodiagnostika budov je jedným z najlepších spôsobov, ako sa dá stavba skontrolovať. Takto vieme prekontrolovať novostavbu, ale aj už staršie domy. Bez veľkých fyzických zásahov vieme veľmi ľahko odhaliť skryté problémy a nedostatky stavby.

termo

Takže čo všetko vieme odhaliť?
Medzi najbežnejšie zistenia patrí zameranie tepelného mostu. Ten zapríčiňuje únik tepla, čo sa predovšetkým v zimnom období prejaví na zvýšenej spotrebe tepelnej energie a tým pádom aj vašom účte. Tepelný most môže spôsobovať aj vznik plesní v hlavne v miestach, kde je zvýšená vlhkosť. Studená stena kondenzuje vlhký teplý vzduch čo vytvára dobre predpoklady na jej vznik. Medzi ďalšie nedostatky, ktoré môžeme zistiť je netesnosť okien a dverí a prípadne zatekanie pod rôzne izolačné vrstvy.

dům

Takéto meranie je možné vykonávať či už v rodinnom dome, bytovom dome, v kancelárií ale aj v rôznych priemyselných halách. Merania sa vykonávajú predovšetkým v zimnom období, kedy je rozdiel teplôt medzi interiérom a exteriérom  minimálne 15 stupňov Celzia.
Dĺžka merania závisí od druhu a rozsahu kontroly, rozlohy meraného objektu ako aj od členitosti stavby. Obvykle niečo medzi 1-2 hodinami. Meranie v exteriéri nie je možné vykonávať počas nepriaznivých poveternostných podmienok t.j. za dažďa, sneženia prípadne hmly.

Výstupom býva protokol, kde sú zobrazené farebné obrázky – termografy, Farebná škála znázorňuje rozloženie teplôt na snímanom objekte. V prípade potreby je možne znázorniť aj jednotlivé hodnoty teploty v ktoromkoľvek bode. V rámci vyhodnotenia je dôležité poznať emisivitu materiálu.