Spoločnosť TESS Trenčín vznikla dňa 4. júla 1995 zápisom do Obchodného registra. v odd. s.r.o. vo vložke číslo 717/R zo dňa 14.06.2000 ako spol. s r.o. Dňa 30. 01. 2003 sa pretransformovala na akciovú spoločnosť a je zapísaná v obchodnom registri v odd. OR OS Trenčín, oddiel SA, vložka číslo 10313/R.Predmetom podnikania spoločnosti sú:


  • práce kúrenárskeho zamerania orientované na rekonštrukcie, modernizácie, opravy a údržbu tepelných zdrojov a rozvodov tepla a teplej úžitkovej vody.
  • prenájom nehnuteľností
  • prevádzkovanie pneuservisu s vykonávaním drobných opráv (výmena bŕzd, výfukov, tlmičov, ložísk a pod.)

TESS Trenčín, a.s. © 2010. Created by noGrey